Jánovce

Počet obyvateľov
1610
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
523542
Okres