Domaníky

Počet obyvateľov
212
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
518336
Okres