Malacky

Počet obyvateľov
18757
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
508063
Okres