Ruský Hrabovec

Počet obyvateľov
303
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
523038
Kraj
Okres