Snakov

Počet obyvateľov
665
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
519791
Okres