Krajná Bystrá

Počet obyvateľov
459
Podiel rómskych obyvateľov
od 71% do 80%
Kód obce
527424
Okres