Chrastné

Počet obyvateľov
598
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
521477
Kraj