Šarišská Trstená

Počet obyvateľov
368
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
525197
Okres