Domaňovce

Počet obyvateľov
911
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
526479
Okres