Nový Život

Počet obyvateľov
2277
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
501808
Kraj