Ubľa

Počet obyvateľov
786
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
520918
Okres