Červenica

Počet obyvateľov
776
Podiel rómskych obyvateľov
od 71% do 80%
Kód obce
524301
Okres