Štrba

Počet obyvateľov
3469
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
523933
Okres