Lesíček

Počet obyvateľov
430
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
524751
Okres