Budince

Počet obyvateľov
234
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
513857
Kraj
Okres