Nové Zámky

Počet obyvateľov
38223
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
503011
Kraj
Okres