Volica

Počet obyvateľov
298
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
520993
Okres