Slovenská Ves

Počet obyvateľov
1843
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
523810
Okres