Telgárt

Počet obyvateľov
1550
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
509051
Okres