Pruské

Počet obyvateľov
2298
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
513598
Okres