Turňa nad Bodvou

Počet obyvateľov
3850
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
559784
Kraj