Iňačovce

Počet obyvateľov
773
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
522511
Kraj
Okres