Lastomír

Počet obyvateľov
1206
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
522694
Kraj
Okres