Polina

Počet obyvateľov
134
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
515311
Okres