Prašník

Počet obyvateľov
829
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
507466
Kraj
Okres