Klenová

Počet obyvateľov
520
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
520365
Okres