Alekšince

Počet obyvateľov
1706
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
500020
Kraj
Okres