Hnojné

Počet obyvateľov
234
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
522465
Kraj
Okres