Vinodol

Počet obyvateľov
2030
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
500917
Kraj
Okres