Kečkovce

Počet obyvateľov
252
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
527378
Okres