Stropkov

Počet obyvateľov
10359
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
527840
Okres