Sabinov

Počet obyvateľov
12453
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
525146
Okres