Toporec

Počet obyvateľov
1965
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
523976
Okres