Bzenov

Počet obyvateľov
735
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
524263
Okres