Bajč

Počet obyvateľov
1282
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
501034
Kraj
Okres