Kendice

Počet obyvateľov
1989
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
524638
Okres