Ladomirová

Počet obyvateľov
1055
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
527505
Okres