Nacina Ves

Počet obyvateľov
1812
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
522805
Kraj
Okres