Nové Mesto

Počet obyvateľov
37323
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
529346
Okres