Šíd

Počet obyvateľov
1298
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
511871
Okres