Dunajská Streda

Počet obyvateľov
22827
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
501433
Kraj