Nad jazerom

Počet obyvateľov
23869
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
599816
Kraj
Okres