Výborná

Počet obyvateľov
1266
Podiel rómskych obyvateľov
od 81% do 90%
Kód obce
524085
Okres