Veľké Kršteňany

Počet obyvateľov
601
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
505706
Okres