Mučín

Počet obyvateľov
758
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
511625
Okres