Svit

Počet obyvateľov
7631
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
523925
Okres