Mojmírovce

Počet obyvateľov
2921
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
500577
Kraj
Okres