Chminianske Jakubovany

Počet obyvateľov
2631
Podiel rómskych obyvateľov
od 81% do 90%
Kód obce
524531
Okres