Šašová

Počet obyvateľov
150
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
519855
Okres