Bačka

Počet obyvateľov
631
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
528102
Kraj
Okres